Hệ thống quản lý – Tái lập

11/21/2009 11:04:00 AM
HACCP là viết tắt của cụm từ Hazard Analysis and Critical Control Point System, và có nghĩa là "hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn", hay hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm...
ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lí chất lượng. Bộ tiêu chuẩn này bao gồm các tiêu chuẩn:
Sự thất bại thường xảy ra ở các dự án tái cấu trúc đã buộc các chủ doanh nghiệp phải suy nghĩ lại toàn bộ tiến trình, cân nhắc mọi khía cạnh khi triển khai thực hiện…
11/16/2009 5:00:00 PM
"Cần phải tái cấu trúc thôi!”, “Cần phải tái lập thôi!” - đó là những câu mà nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và cả nhân viên thường thốt lên trong thời gian gần đây khi gặp những khó khăn, trở ngại trong ...
(Leader.edu.vn) Mô hình quản lý chất lượng toàn diện của Nhật Bản, gọi tắt là TQM cũng được nhiều nước trên thế giới đánh giá là một hệ thống quản lý chất lượng mang lại hiệu quả cao. Chính nhờ áp dụn...
11/18/2009 8:00:00 PM
Theo thống kê không chính thức, đến giữa năm 2008 có khoảng 5000 tổ chức đã và đang triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp Hệ th...
Đầu«12»Cuối

Các bài khác