LEADER - "Great Leader as Great Coach" (L-GLGC)®

Giới thiệu chương trình đào tạo trong loạt chương trình Kỹ Năng Công Việc & Kỹ Năng Sống của Trường Đại Học dành cho Doanh Nghiệp LEADER CORPORATE UNIVERSITY (LCU), một thành viên của Tổ Chức Giáo Dục – Đào Tạo và Tư Vấn LEADER.

Khơi dậy tiềm năng thành viên công ty, trao quyền cho họ là một phần cốt lõi của một lãnh đạo xuất sắc. Nhà lãnh đạo xuất sắc không có thời gian hoặc không thể làm tất cả mọi việc, họ dùng “những cánh tay nối dài” để hoàn thành công việc của chính họ và đạt mục tiêu của doanh nghiệp.

Điều quan trọng là “những cánh tay nối dài” ấy có năng lực và thái độ tích cực làm cho nhà lãnh đạo tin và trao quyền cho họ hay không? Và không phải lúc nào “những cánh tay nối dài’ ấy cũng có đủ hoặc hội đủ những yêu cầu về năng lực cốt lõi của nhà lãnh đạo hoặc những thách thức ngày càng cao của nhiệm vụ, mục tiêu đòi hỏi “những cánh tay nối dài” ấy phải được đào luyện nhiều hơn.

Ai có thể giúp họ? Ngân sách đào tạo của công ty giúp. Họ tự học. Họ học từ đồng nghiệp, bạn bè, sách vở giáo trình, tài liệu, internet..v.v và học từ bạn – người lãnh đạo ở tất cả các cấp của doanh nghiệp. Bạn quá bận rộn, giúp họ sao được?! Được. Hãy “làm chiến lược cho sự học của thành viên công ty bạn”!

LEADER giới thiệu một chương trình dành cho các nhà quản lý, lãnh đạo ở mọi cấp của doanh nghiệp, những lãnh đạo tiềm năng của doanh nghiệp:


Giới thiệu chương trình đào tạo đặc biệt

LEADER - "NHÀ LÃNH ĐẠO LÀ THẦY XUẤT SẮC"®
LEADER – “GREAT LEADER AS GREAT COACH”

 (L-GLGC)®
Những chiến lược kèm cặp hiệu quả giúp lãnh đạo đạt mục tiêu của doanh nghiệp thông qua “những cánh tay nối dài” của doanh nghiệp.

Khóa học: 02 ngày

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ…

 

ĐĂNG KÝ