LEADER - Effective Interpersonal Communication Skills (L-EICS)®

Giới thiệu chương trình đào tạo trong loạt chương trình Kỹ Năng Công Việc & Kỹ Năng Sống của Trường Đại Học dành cho Doanh Nghiệp LEADER CORPORATE UNIVERSITY (LCU), một thành viên của Tổ Chức Giáo Dục – Đào Tạo và Tư Vấn LEADER.

Các doanh nghiệp Mỹ chi 30 tỉ đô la hàng năm cho việc đào tạo và phát triển giao tiếp trong doanh nghiệp. Thành công trong kinh doanh thường tuỳ thuộc vào hiệu quả của giao tiếp giữa lãnh đạo và thành viên công ty, giữa các đồng nghiệp, khách hàng, đối tác.

Mặc dù lãnh đạo doanh nghiệp nhận thức rõ về nhu cầu đào tạo giao tiếp trong kinh doanh, giao tiếp trong công việc, nhưng một số chương trình và nội dung đào tạo về giao tiếp bị hiểu lệch lạc, hiểu sai do quan niệm về giao tiếp trong kinh doanh, trong công việc chưa chính xác. Mặt khác, nội dung đào tạo về giao tiếp lại chỉ là “một sự tập hợp” các tài liệu rồi kết nối hình thành nên kỹ năng giao tiếp trong công việc mà chưa phải là một chương trình với nội dung và phương pháp đã được nghiên cứu chứng minh là mang lại hiệu quả đào tạo đích thực.


Với nội dung và phương pháp đào tạo theo tư duy “học gia tốc” và “học hành động”, LEADER cung cấp một chương trình đào tạo 2 ngày về giao tiếp trong kinh doanh, trong công việc cho lãnh đạo doanh nghiệp, tất cả thành viên công ty. 


Giới thiệu chương trình đào tạo

LEADER – GIAO TIẾP KINH DOANH HIỆU QUẢ®

LEADER – EFFECTIVE INTERPERSONAL COMMUNICATION SKILLS

 (L-EICS)®
Khóa học: 02 ngày
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ…
 

ĐĂNG KÝ