LEADING PEOPLE to PEAK PERFORMANCE®

Có cách nào để bạn “quản” mà như “không quản”? Câu hỏi là một thách thức lớn cho cấp quản lý thế kỷ 21.

Doanh nghiệp thành công của thế kỷ 21 được quản lý bởi một thế hệ các nhà quản lý mới, những người có kỹ năng đạt mục tiêu doanh nghiệp bằng cách tối đa hoá hiệu quả “tài sản” quý giá nhất của doanh nghiệp: con người của doanh nghiệp.

Con người của doanh nghiệp tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, song cũng tạo ra nhiều…phức tạp. Vậy làm sao để đối diện và vượt qua “những vấn đề về con người” (people problems) và “con người có vấn đề (problem people)?

Lần đầu tiên một chương trình “Quản Lý Con Người” truyền đạt phong cách quản lý: “Quản mà không quản” với những phương pháp, công cụ và chiến lược hành vi tại nơi làm việc. Chương trình cung cấp và xử lý hàng loạt tình huống, chia sẻ và giải đáp các câu hỏi liên hệ thực tiễn quản lý của gần 3.000 doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp và trên 30.000 quản lý cấp trung của các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước mà đội ngũ chuyên gia của LEADER đã tổng hợp, nghiên cứu có được.

***
Chương trình đào tạo – Tạo Sự Khác Biệt về phong cách quản lý

LEADING PEOPLE to PEAK PERFORMANCE®
QUẢN LÝ CON NGƯỜI - "Quản mà không Quản"
(LPPP)®

(03 ngày (6 tiếng/ngày))

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ….

ĐĂNG KÝ

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 Lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý các cấp
 Những thành viên công ty trong danh sách sắp được đề bạt, thăng tiến