“How To Make Smart Decisions about Strategy”®

Giới thiệu chương trình “Quyết Định Chiến Lược Thông Minh” trong loạt chương trình về Lãnh Đạo & Quản Trị: Giải pháp phát triển Lãnh Đạo và Quản trị doanh nghiệp (Leadership & Management Series: Leadership & Management Development Solutions) của Trường Đại Học dành cho Doanh Nghiệp LEADER CORPORATE UNIVERSITY (LCU), một thành viên của Tổ Chức Giáo Dục – Đào Tạo và Tư Vấn LEADER.

Quyết Định CHIẾN LƯỢC Thông Minh
“How To Make Smart Decisions about Strategy”®

Ngày nay hầu hết các chuyên gia về chiến lược xem chiến lược như là tư duy hơn là hoạch định. Tuy nhiên, để vạch được lối đi đến mục tiêu hoặc để thay đổi hướng đi chiến lược của doanh nghiệp, bạn không thể chỉ dừng lại ở một góc nhìn…

Tư duy chiến lược phù hợp trong những hoàn cảnh khác nhau là một “món nghệ thuật”. Nhưng nền tảng căn cơ của chiến lược được xây dựng và phát triển trên một số nguyên tắc chủ chốt: khoa học chiến lược.

Vậy làm sao để bạn có thể ra những quyết định thông minh về chiến lược doanh nghiệp: thông minh cả về “chất xám” (IQ) lẫn thông minh “cảm xúc” (E IQ)? Chúng ta có thể vận dụng trí thông minh cảm xúc trong quyết định chiến lược?

Từ mô hình của Peter Skat-Rordam, LEADER hiệu chỉnh và bổ sung thành mô hình TƯ DUY CHIẾN LƯỢC Thông MinhLEADER (Ngôi Sao thể hiện quyết định dựa trên Hợp Lực.)

Strategically
(Think + Feel) x Act x Learn
 CHIẾN LƯỢC Thông Minh

 

Ẩn chứa trong mô hình là những nguyên tắc trọng yếu của . CHIẾN LƯỢC Thông Minh

Tham gia chương trình để cùng chúng tôi khám phá cách tư duy chiến lược mới. Bạn cũng sẽ tìm hiểu những điều lạ về trí thông minh cảm xúc (E IQ) được áp dụng như thế nào vào tư duy chiến lược của bạn và trong các hoạt động cuộc sống - công việc của bạn.

Một đề tài không mới, nhưng giúp bạn tư duy mới - thành công mới!

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ...

Đăng Ký