TRAIN THE CREATIVE TRAINER (TCT)

Loạt chương trình đào tạo và phát triển giảng viên, diễn giả, chuyên gia tư vấn thuộc học viện LEADER-Institute of Leading Masters (LEADER-ILM) - một thành viên của Tổ Chức Giáo Dục – Đào Tạo và Tư Vấn LEADER.

(Training Series for Trainers / Facilitators / Education & Training Professionals, Speakers & Consultants)

Giới thiệu chương trình đào tạo

ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN
TRAIN THE CREATIVE TRAINER (TCT)

(06 ngày – 6 tiếng 1 ngày)

 ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

 Cho những ai khát khao phát triển con người
 Chuyên viên đào tạo của doanh nghiệp, giám đốc đào tạo doanh nghiệp, giám đốc nhân sự, cán bộ nhân sự,
 Những lãnh đạo doanh nghiệp tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục & đào tạo,
 Các quản lý cấp trung khao khát cho sự phát triển đội ngũ: Trưởng, phó phòng, ban, các chuyên viên giám sát ...,
 Những tiềm năng quản lý, lãnh đạo đang được phát triển để trở thành những nhà quản lý, lãnh đạo trong tương lai,
 Những giảng viên tại các trường và trung tâm cần tiếp cận những phương pháp, kỹ năng và kỹ thuật giảng hiện đại.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Sau chương trình này bạn có khả năng:

 Hiểu thấu đáo thuộc tính, vai trò và nhiệm vụ của một giảng viên.
 Phát triển từng bước năng lực giảng với các chuyên đề thuộc năng lực chuyên môn của bản thân.
 Tạo nền tảng tối quan trọng cho sự nghiệp đào tạo & phát triển con người.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: Giới thiệu về đào tạo

 Hiểu thế nào về đào tạo?
 Phân biệt giáo dục & đào tạo
 Khi nào chúng ta đào tạo?
 Không đào tạo thì sao? Lợi ích?
 Mong đợi của người học
 Vai trò của người đào tạo
 Thuộc tính của người đào tạo hiệu quả
 Quy trình đào tạo
 Những trở ngại đối với việc học
 Cách dạy và học hiện nay

Phần 2: Phương pháp đào tạo

 Các quy trình & phong cách học của người trưởng thành
 9 nguyên tắc đào tạo & học
 Tiến trình học và vai trò của người đào tạo
 Chọn lựa phương pháp đào tạo
 Mô hình MEDAC
 Mô hình LEADER-TFA

Phần 3: Kỹ năng & Kỹ thuật giảng dạy

 Giao tiếp phi ngôn ngữ
 Kết hợp giao tiếp bằng lời và phi ngôn ngữ
 Sử dụng dụng cụ trực quan
 Một số đạo cụ đào tạo phổ biến
 Cách bố trí phòng học
 Cấu trúc của một buổi đào tạo
 Kỹ thuật đặt câu hỏi
 Xử lý câu hỏi của người học
 Quản lý các hoạt động của học viên
 Ứng xử với những tình huống khó khăn, thách thức

Phần 4: Phân tích nhu cầu đào tạo

 Phân tích nhu cầu đào tạo là gì?
 Khi nào chúng ta chọn giải pháp đào tạo?
 Những vấn đề không thể thay đổi thông qua đào tạo
 Tiến trình phân tích nhu cầu đào tạo
 3 mức độ phân tích nhu cầu đào tạo
 Các hình thức đào tạo
 Các phương pháp phân tích nhu cầu đào tạo
 Các nguồn dữ liệu phân tích nhu cầu đào tạo
 Tiêu chuẩn công việc
 Tiêu chuẩn năng lực
 Báo cáo phân tích nhu cầu đào tạo
 Mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình
 Đánh giá đào tạo
 Giảng viên tự đánh giá – kế hoạch hành động của giảng viên
 Giới thiệu mẫu đánh giá sau khoá học (mẫu học viên)

Phần 5: Thiết kế chương trình đào tạo

 Thiết kế chương trình đào tạo?
 Hệ thống thiết kế
 9 bước thiết kế chương trình đào tạo
 Các mẫu kế hoạch giảng dạy, giáo án
 Một số dấu hiệu/biểu tượng sử dụng trong đào tạo

Phần 6: Thực tập giảng

 Chuẩn bị tinh thần
 Tập dợt
 Người tham dự khoá đào tạo này thực tập giảng có chuẩn bị đề tài trước.
 Góp ý xây dựng

*** Đặc biệt sau khi hoàn tất khóa học này, nếu học viên có khát vọng và đam mê sự nghiệp làm giáo dục, LEADER sẽ hỗ trợ phát triển họ thành giảng viên chuyên nghiệp. (Miễn phí)

Để biết thêm thông tin về mức phí chương trình và lịch khai giảng, xin vui lòng liên hệ...

ĐĂNG KÝ