LEADER – Diversity in Best Practice (LEADER - DBP)®

Giới thiệu chương trình đào tạo trong loạt chương trình Kỹ Năng Công Việc & Kỹ Năng Sống của Trường Đại Học dành cho Doanh Nghiệp LEADER CORPORATE UNIVERSITY (LCU), một thành viên của Tổ Chức Giáo Dục – Đào Tạo và Tư Vấn LEADER.

Một chương trình hoàn toàn mới tại Việt Nam! Một đề tài nóng cho mọi doanh nghiệp Việt Nam, công ty, tập đoàn đa quốc gia.

Trước tiên chúng ta cần hiểu là “Tính đa dạng trong doanh nghiệp” (Diversity) KHÔNG phải là nói về ‘Văn hoá” (Culture)!

Bạn đã từng nhức đầu vì yếu tố con người trong doanh nghiệp? Bạn đã học và cả công ty học về văn hoá doanh nghiệp và đang nỗ lực xây dựng sự đồng lòng hướng đến mục tiêu chung của doanh nghiệp – nhưng khó quá!

Bạn đang tổ chức các chương trình Teambuilding dã ngoại tốn khá nhiều tiền, nhưng khi về đến doanh nghiệp thì “con đường xưa em đi” hoặc là “Biển một bên còn em một bên”…?

Cuối năm, nguồn nhân lực của doanh nghiệp ổn định, nhưng quý 1 năm kế tiếp thì biến động không lường hết được: một sự “chạy chỗ nguồn nhân lực”!?

Có những thành viên bạn muốn họ ngồi lại cùng bạn thì họ không ngồi? Có cá nhân bạn muốn họ đi thì họ muốn ngồi tiếp tục? Chúng tôi tuyển người nước ngoài làm việc, nhưng rồi họ đi nhanh quá?

Bài học về lãnh đạo và quản trị nói là đừng quản lý vi mô phong cách làm việc của từng thành viên công ty? Nhưng doanh nghiệp có nhiều thành viên, mỗi người mỗi khác, phong phú, đa dạng vô cùng. Vậy làm gì có một mô hình, hay một phong cách chung nào áp dụng hiệu quả cho tất cả? Khả thi không?

Sự khác biệt quan trọng giữa quản trị truyền thống và quản trị hiện đại: quản trị Tính Đa Dạng (Diversity)? Có giải pháp nào tạo cho từng thành viên khả năng “vẫn là chính họ” trong khi vẫn đóng góp rất tích cực cho bức tranh chung của doanh nghiệp, kết quả chung của doanh nghiệp? Có cách nào biến tính đa dạng trong doanh nghiệp thành điểm mạnh tổng lực của doanh nghiệp? Và có cách nào biến tính đa dạng đó trở thành một khối tài sản mà ai cũng khát khao và nhận thức rõ lợi ích của khối tài sản đó? Có cách nào biến tính đa dạng trong doanh nghiệp thành một công cụ thu hút tuyển dụng nhân tài góp sức cho doanh nghiệp? Có cách nào để “quốc tế hoá” doanh nghiệp của bạn và quốc tế hoá vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, vị thế doanh nhân của bạn với tầm vóc toàn cầu?
Hãy làm một lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu để dẫn dắt doanh nghiệp mang tầm vóc toàn cầu!

Chúng tôi hoàn toàn có niềm tin là BẠN làm được!

Tất cả các câu hỏi, vấn đề được đặt ra trên đây sẽ được giải đáp trong một chương trình đào tạo đặc biệt

01 ngày.

LEADER – QUẢN TRỊ TÍNH ĐA DẠNG TRONG DOANH NGHIỆP®
LEADER – DIVERSITY in BEST PRACTICE® (LEADER - DBP®)

Đối tượng tham dự: Lãnh đạo doanh nghiệp và toàn thể thành viên công ty.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ...

Đăng Ký