“Roadmap For Success”®

Giới thiệu chương trình đào tạo trong loạt chương trình Kỹ Năng Sống & Kỹ Năng Công Việc của Trường Đại Học dành cho Doanh Nghiệp LEADER CORPORATE UNIVERSITY (LCU), một thành viên của Tổ Chức Giáo Dục – Đào Tạo và Tư Vấn LEADER.

CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP
“ROADMAP FOR SUCCESS”®

Đa số các chương trình phát triển cá nhân (personal development) đều thất bại. Vì sao? Nói đến chương trình phát triển cá nhân, ai cũng thích. Nhưng vì thiếu một kế hoạch cụ thể và thiếu cam kết, kết quả là chúng ta tự nhiên trở thành “thành viên của khối NATO” với chính cuộc đời mình. (NATO: No Action – Talk Only: Chỉ nói thôi!).

Chương trình 01 ngày sẽ dẫn các bạn mở toang những cánh cửa phát triển sự nghiệp cho bạn, cung cấp cho bạn những công cụ và phương pháp khoa học để nâng bước chân bạn mỗi ngày bằng ngọn lửa nhiệt huyết, đầy chí khí đam mê chinh phục đỉnh cao.
 

Đối tượng tham dự: lãnh đạo doanh nghiệp, 100% thành viên công ty

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ….

Đăng Ký