Giảng viên -Diễn giả -Chuyên gia

Đội ngũ giảng viên, diễn giả và chuyên gia của LEADER có kiến thức, kinh nghiệm quốc tế (international knowledge & experience exposure), am hiểu môi trường hoạt động kinh doanh tại địa phương (local insights).

Họ là những chuyên gia tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Là những người không ngừng học tập, nghiên cứu và cập nhật những kiến thức quốc tế mới nhất để làm giàu tri thức cho chính họ và mang lại giá trị đích thực cho học viên, lãnh đạo doanh nghiệp và cho doanh nghiệp. Họ cũng không ngừng học tập từ chính những người học viên của mình. Họ là những người có khát vọng: Tinh hoa Việt Nam - Tinh thần Thế Giới. Họ nhận thức rất rõ đây là "hành trình khát vọng của toàn dân tộc."
Sứ mệnh của giảng viên, diễn giả, chuyên gia của LEADER là truyền cảm hứng cho học viên, khơi dậy tiềm năng và giúp họ tìm thấy người thầy trong chính họ.

Thay mặt LEADER
Ông Nguyễn Duy Hải
Chủ Tịch Sáng Lập LEADER – Tổ Chức Giáo Dục, Đào Tạo & Tư Vấn.

Leader Training & Consulting