Nghệ thuật Giáo Dục - Đào Tạo

LEADER - NGHỆ THUẬT GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

LEADER – THE ART OF EDUCATION & TRAINING

Một giảng viên bình thường thuyết giảng (lecture),
Một giảng viên hiểu học viên mình thì giải thích (explain),
Một giảng viên năng động sẵn lòng minh hoạ (demonstrate),
Một giảng viên tốt biết truyền cảm hứng và tạo động lực cho học viên vươn lên (inspire),
Một giảng viên tuyệt vời biết khơi dậy tiềm năng cho học viên và giúp họ tìm thấy “người thầy” trong chính họ (unlock potential).

Qua nhiều năm học tập, nghiên cứu và làm việc tại các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước; cùng với bề dày kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn doanh nghiệp, đội ngũ giảng viên và chuyên gia nhiệt tâm của LEADER chia sẻ mô hình giáo dục – đào tạo đã được khảo sát và chứng minh là hiệu quả đặc biệt cho người trưởng thành – những người đã và đang làm việc tại các doanh nghiệp.

 Mô hình giáo dục – đào tạo của LEADER, Tổ Chức Giáo Dục - Đào tạo và Tư Vấn

Đây là mô hình ứng dụng cho cả Thầy và Trò trong suốt quá trình giáo dục – đào tạo. Mô hình này được đúc kết từ ba phương pháp dạy và học đã được nghiên cứu và chứng minh là thực tiễn trên khắp thế giới:
Học gia tốc (Accelerated Learning), Học hành động (Action Learning) và NLP (Neuro-Linguistic Programming)
Học gia tốc (Accelerated Learning hoặc suggestopedia, hoặc Superlearning): một phương pháp dạy và học thúc đẩy phát triển tâm lý tích cực trong truyền đạt và hỗ trợ trí nhớ.
Học hành động (Action Learning) và Peer Learning (Học lẫn nhau): là một phương pháp dành cho sự phát triển tổ chức và các thành viên dựa trên cơ sở những nhóm đồng nghiệp gặp nhau cùng bàn bạc giải quyết vấn đề. Điều này có thể đảm bảo các thành viên công ty sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong vai trò của họ và không ngừng học hỏi từ các đồng nghiệp. Đây là một cách học từ những hành động của chúng ta và từ những điều xảy đến với chúng ta, xung quanh chúng ta bằng cách dành thời gian nêu vấn đề, đặt câu hỏi, hiểu và phản ánh, thấu hiểu và cân nhắc cách nào để hành động trong tương lai. Có như vậy doanh nghiệp mới trở thành một tổ chức học (Learning Organization) và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Tổ chức học (Learning organization): là tổ chức xây dựng và cải tiến những nguyên tắc thực hành riêng của tổ chức đó bằng cách sáng chế và phát triển các phương tiện, công cụ, cách thức nhằm đúc kết bài học từ chính kinh nghiệm thực tiễn của tổ chức và của những tổ chức khác.
NLP (Neuro-Linguistic Programming): là những nguyên tắc, thái độ và kỹ thuật giúp chúng ta thay đổi hoặc loại bỏ khuôn mẫu hành vi như chúng ta mong muốn.
Với mô hình của LEADER, học viên sẽ được giảm tải lý thuyết. Hầu hết các chương trình đào tạo của LEADER đều được “mô hình hoá” để học viên dễ nhớ, dễ thuộc và dễ vận dụng vào thực tiễn. Đơn giản là hiệu quả. (Simple is the best.)
LEADER xin chân thành cảm ơn những nhà nghiên cứu, những học giả, giảng viên, chuyên gia giáo dục, chuyên gia tư vấn, những tác giả của 3 phương pháp dạy và học trên đây. Họ đã cho phép chúng tôi đặc quyền tham gia vào kinh nghiệm và sự phát triển mạnh mẽ của họ. Chúng tôi đã hiểu và học từ họ rất nhiều.
LEADER cũng xin chân thành cảm ơn những giảng viên, chuyên gia tư vấn đã vận dụng thành công các phương pháp dạy và học trên, cũng như vận dụng hiệu quả mô hình giáo dục - đào tạo của LEADER cho học viên của mình.
LEADER xin chân thành cảm ơn những học viên của mình, những người đã thật sự truyền cảm hứng và tạo động lực cho chúng tôi – những giảng viên, những chuyên gia giáo dục, chuyên gia tư vấn để chúng tôi tiếp tục học tập, nghiên cứu dọc chiều dài sự nghiệp làm giáo dục. Các bạn chính là cốt lõi của quá trình giáo dục. Nếu không có các bạn, quá trình giáo dục sẽ không bao giờ tồn tại.

Thay mặt LEADER
Ông Nguyễn Duy Hải
Chủ Tịch Sáng Lập LEADER – Tổ Chức Giáo Dục, Đào Tạo & Tư Vấn.

 

Leader Training & Consulting