Cảm Nhận Doanh Nhân

(Leader.edu.vn) Mình xin chúc mừng Thầy mạnh dạn xây dựng LEADER mà theo mình là đúng thời điểm và rất cần thiết bởi cái giá trị mà nó có thể đem đến cho sự thành công của doanh nghiệp Việt Nam như Lãnh đạo, Quản trị, Teambuilding, Văn hóa doanh nghiệp..v.v

vốn vẫn chưa được phát huy mạnh đối với doanh nghiệp Việt Nam so với các nước phát triển , do họ đi trước chúng ta đến vài chục năm. Hy vọng nhiều LEADER như thế này sẽ giúp ích nhiều hơn cho các doanh nghiêp khác của Việt Nam, phần nào chia sẻ gánh nặng cho các doanh nghiệp trong bài toán quản lý nhân sự hay có thể gọi là Marketing nội bộ (internal marketing) nơi con người (People/participant) vốn là một cái chữ P quan trọng trong extensive marketing 3P để tạo ra marketing mix 7P nhất là ngành dịch vụ thì nó lại càng quan trọng hơn. Người xưa gọi là yếu tố Nhân Hòa trong TAM TÀI bao gồm Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hòa?!

Sở dĩ mình mạnh dạn (theo cá nhân) đánh giá sự tiềm năng của LEADER nói riêng, các loại hình tổ chức như LEADER nói chung là vì: Cho dù lãnh đạo một doanh nghiệp có tài giỏi đi nữa thì vẫn phải cần những LEADER như thế này, bởi ông bà ta có câu “Không thầy đố mày làm nên” hay “Bụt nhà không thiêng” hay nói cách khác đó là yếu tố khách quan. Nếu lãnh đạo cho rằng mình tài giỏi hơn những người Thầy (do có kinh nghiệm và thậm chí cả lý thuyết và kỹ năng truyền đạt chuyên nghiệp) thì cũng chưa chắc đã đem lại kết quả tốt như giá trị mà các LEADER mang lại, bởi cái gọi là “Bụt nhà không thiêng” đó. Trong xã hội có sự phân công công việc hợp lý, mỗi người mỗi nghề mỗi nghiệp . Cái nghiệp của lãnh đạo doanh nghiệp khác với cái nghiệp của những nhà đào tạo đúng không thầy Hải? Nhiệm vụ (cái nghề) của lãnh đạo một doanh nghiệp là làm sao mang lại hiệu quả cao nhất và sự tồn tại và phát triển trong khi cái nhiệm vụ của người Thầy đào tạo là hỗ trợ cho doanh nghiệp khách hàng của mình với cái giá trị gia tăng mà mình mang đến. He he, cái vụ này chắc là Thầy Hải rành hơn mình rồi…

Cảm ơn duyên lành để các Thầy – Trò mình gặp nhau để các trò của tập thể Viết Nam có cơ hội học hỏi và thể hiện cái manh động của mình trong khi thầy Hải cũng có cơ hội để thể hiện cái tâm huyết và sự nhiệt tình của mình …để rồi quyến luyến sau mỗi buổi đào tạo. Nhưng đã là duyên lành thì chắc chắn mình sẽ còn gặp nhau. Một lần nữa mình xin đại diện tập thể Viết Nam cảm ơn Ông Trời về cái duyên lành đó, cảm ơn Thầy Hải một chiến sĩ thầm lặng của VIẾT NAM về sự đóng góp của Thầy trong sự phát triển của VIẾT NAM.

Chúc Thầy, The founder of LEADER sẽ thực hiện được hoài bão của mình để VIẾT NAM cũng có thể đồng hành với LEADER.


Michael Trung
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị & CEO

VIẾT NAM SHIPPING SERVICES CORPORATION

 

Leader Training & Consulting