Các đối tác Quốc Tế của LEADER

LEADER TRAINING AND CONSULTING

GIÁO SƯ JOHN H. BEHZAD
Đại học California, USA

Chuyên về tài chính doanh nghiệp (Strategic Corporate Finance), đầu tư (Investment) và quản trị chiến lược (Strategic Management).

RCJ CONSULTING SDN BHD: Tổ Chức Tư Vấn điều hành và phát triển doanh nghiệp
Kuala Lumpur, Malaysia

1. Richard Jacob, MBA, Đại học Cranfield, Anh Quốc. Giảng viên hiệp hội quản trị kinh doanh Hoa Kỳ. Chủ tịch sáng lập RCJ CONSULTING SDN BHD.
Chuyên về: thiết kế và phát triển các chương trình đào tạo. Giảng viên về chiến lược, tiếp thị và lãnh đạo. Chuyên gia huấn luyện – kèm cặp cấp cao.
(specializing in Designing & Developing Programs, Senior Leadership Training and in areas of Strategy, Marketing and Leadership. Just started coaching as well.)

2. Terry Hockenhull: giảng viên chuyên về kinh doanh – bán hàng
(specializing in Sales Programs)

3. Beth Macdonald: Giảng viên người Philippines, chuyên về Văn hoá doanh nghiệp và các kỹ năng công việc, kỹ năng điều hành
(specializing in Cross/Corporate Culture and Soft Skills)

4. Elizabeth Matsui: Giảng viên người Nhật Bản, chuyên về Nghệ thuật lãnh đạo
(specializing in Leadership)

5. M Nagappan: Giảng viên chuyên về kỹ năng điều hành chuyên nghiệp
(specializing in Soft Skills)

6. Phil Allen: Giảng viên người Thụy Sĩ, chuyên về chiến lược tiếp thị và kinh doanh B2B
(specializing in B2B Sales and Marketing Strategy)

7. Robert Massy: Giảng viên chuyên về năng lực kinh doanh
(specializing in Business Upgrade Competencies)

8. Arslan Dorman: Giảng viên chuyên về giải pháp “trò chơi” kinh doanh
(specializing in Business Game Solutions)

9. Yvonne Low: Giảng viên người Singapore, chuyên về quản trị nguồn nhân lực
(specializing in Human Resource Management)

10. Jill Watson-Norton: Giảng viên về loạt kỹ năng nhân sự
(specializing in Interpersonal Skills)
 

Leader Training & Consulting